Zarządzanie nieruchomościami w Polsce

Proces zarządzania nieruchomościami na terenach Polski podległ ogromnej ewolucji. Przez dziesiątki lat zarządzanie sprowadzało się w praktyce do swoistego podejmowania czynności administracyjno – gospodarczych oraz technicznych, które zapewniały zachowanie ówczesnej substancji obiektu i sprawne jego funkcjonowanie. Realizacja zadań na wspomnianym poziomie to zarządzanie statyczne, jak i również administrowanie. W związku z czym przedstawiony zakres zarządzania […]

Nieruchomości komercyjne, a proces zarządzania

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi jest określane instytucją profesjonalnych usług rynku nieruchomości, która jest zorientowana na realizację wskazanego przez właściciela strategicznego celu, jak i również drogą utrzymania czy wzrostu wartości rynkowej funkcjonującej nieruchomości. Pragnę wskazać, iż współczesny model zarządzania pewną nieruchomością stawia znacznie większe wymagania przed funkcjonującą jednostką zarządzającą. W związku z czym jest on zorientowany na […]

Czym jest lokal mieszkalny?

Lokal mieszkalny, należy mieć na uwadze, iż nie każde tego typu pomieszczenie można nazwać mieszkalnym. Skutkuje to tym, iż w przeciwieństwie do zróżnicowanych lokali, opisywane pomieszczenie musi spełniać zdecydowanie więcej wymogów. Należy rozpocząć od tego, iż musi umożliwiać całodobowy pobyt ludzi oraz pełnienie poszczególnych funkcji biologicznych, higienicznych, jak i również społecznych czy kulturalnych. Specjaliści w […]

Nieruchomości, a samodzielny lokal mieszkalny

Zgodnie z ustawą o ochronie praw funkcjonujących lokatorów, jak i również mieszkaniowym zasobie gminy czy zmianie Kodeksu cywilnego wspomniany w tytule samodzielny lokal mieszkalny to lokal, który służy do zaspokajania poszczególnych potrzeb mieszkaniowych, a w szczególności lokal będący swoistą pracownią, która służy twórcy do prowadzenia tejże działalności w dziedzinie kultury oraz sztuki. Jednak należy mieć […]

Lokale samodzielne, a pomieszczenia nie zaliczające się do tej grupy

Faktem jest, iż można mieszkać zarówno w lokalach samodzielnych, jak w poszczególnych pomieszczeniach nie będących jednak samodzielnymi lokalami. Jest tu mowa o częściach samodzielnych lokali. Kolejnym aspektem, jaki należy omówić należy kwestia, że nie każdy samodzielny lokal stanowi jednak wyodrębniony przedmiot własności. Wszystko to uzależnione jest od poszczególnych wymogów samodzielności. Kto tak naprawdę może sprawdzić […]

Nieruchomość w roli mieszkania

Każdy z nas jest świadom, iż nieruchomość w roli mieszkania niesie za sobą dość ważne funkcje. Pierwszą z nich jest bez wątpienia fakt, że lokal taki nie może być ograniczony jedynie do pomieszczeń mieszkalnych. Co tak naprawdę powinno jeszcze posiadać? Osoby badające ten temat są zdania, iż lokal tego rodzaju powinien być wyposażony w kuchnię, […]

Nieruchomość, a budynek wielorodzinny

Architekci wskazują, iż w budynku wielorodzinnym szerokość ścian poszczególnych pomieszczeń powinna wahać się w granicach: zaczynając od pokoju sypialnego w przeznaczeniu dla jednej osoby około 2, 2 metra. Przechodząc dalej dla pokoju sypialnego przewidzianego już dla dwóch osób to wymiar 2, 6 metra. Analizując kolejne pomieszczenie dla kuchni znajdującym się w mieszkaniu jednopokojowym 1, 7 […]

Nieruchomość, a cechy lokali mieszkalnych

Cechy poszczególnych lokali mieszkalnych powodują, iż używanie poszczególnych lokali oraz zarządzanie budynkami z takimi oto lokalami podlegają ograniczeniom, a co za tym idzie przede wszystkim w budynkach, gdzie mieszka kilku lokatorów. Należy więc wskazać, iż użytkownicy korzystają z poszczególnych lokali mieszkalnych w sposób ciągły oraz należy również wskazać, że do zróżnicowanych celów. Co za tym […]

Własność lokali, a regulacja prawna

Zgodnie z analizą literatury przedmiotu można stwierdzić, że ustawa o własności lokali nakłada na poszczególnych właścicieli lokali swoisty obowiązek powołania zarządu. Konieczność ta podyktowana jest faktem, że wspólnota nie ma osobowości prawnej. Skutkuje to tym, że może ona dokonywać skutecznych czynności prawnych. Za przykład można podać zawieranie umowy o dostarczanie energii cieplnej. Ustawowym reprezentantem opisywanej […]

Wybór zarządcy nieruchomości w świetle regulacji prawnych, a koszty wynikające z zarządzania nieruchomością

Wybór zarządcy nieruchomości jest omówiony w artykule 20 ustawy o własności lokali. Przedstawiono w nim obowiązek wyboru zarządu. W artykule tym postanowiono przedstawić przykład na liczbie więcej niż dziesięć. Można więc wskazać, że w sytuacji, gdy lokale wyodrębnione wraz z lokalami nie wyodrębnionymi wynoszą więcej niż dziesięć, to właściciele lokali są bezapelacyjnie zobowiązani podjąć uchwałę […]